Záujmové miesta Všetci na bajk 2022

Autor Daniela Kollárová
0 komentárov

Letná cyklosúťaž Všetci na bajk je tvorená 22 záujmovými miestami. Cieľom súťaže je bajkovať, navštíviť vybrané miesta, odfotiť sa tam a nahrať nám fotku. Na fotke by si mal byť vidieť ty, tvoj bajk a miesto, kde sa nachádzaš.

Podľahnete niektorému z cyklovrcholov? Vybrali sme si pre vás známe aj menej známe cyklovrcholy po celom Slovensku, tak dúfame, že ste trénovali 🙂


Klokoč – GPS 48.472261N, 17.310127E

Klokoč (661 m) je považovaný za naj­malebnejší kopec Malých Karpát. Vrcholové partie sú trávnaté a bohato porastené divozelom. Z vrcholového hrebeňa sú krásne výhľady na Malé Karpaty a okolie.


Baské – GPS 48.881606N, 18.257767E

Baské (955 m) leží na jednom z početných horských chrbtov Strá­žovských vrchov. Jeho zalesnené svahy spestrujú krajinársky pôso­bivé skalné galérie. Na vrchole sa uprostred lesa nachádza veľká lúka, kde stojí turistická zrubová chata z roku 1936.


Veľká Javorina – GPS 48.854912N, 17.668900E

Veľká Javorina je s nadmorskou výškou 970 m najvyšším vrchom Bielych Karpát. Na lúčnom vrchole je umiestnený vysielač a niekoľko pamätníkov. Z vrcholu sú ďaleké výhľady na západnú (morav­skú) i východnú (slovenskú) stranu.


Veľký Tribeč – GPS 48.471465N, 18.237991E

Veľký Tribeč (829 m) je najvyš­ší vrch pohoria Tribeč. Nachádza sa v jeho centrálnej časti a je zalesne­ný prevažne listnatými lesmi ako takmer celé pohorie. Vrchol napriek absencii výhľadov má osobitý ta­jomný genius loci.


Veľká Rača – GPS 49.413676N, 18.968925E

Veľká Rača (1 236 m) je najvyš­ším vrchom Kysuckých Beskýd aj celých Kysúc. Na Veľkej Rači sa nachádzajú zvyšky pôvod­ných lesov pralesovitého charak­teru, ktoré sú súčasťou národnej prírodnej rezervácie. Vrchol poskytuje kru­hový výhľad na množstvo vrchov a pohorí – od Lysej hory na zápa­de po Tatry na východe.


Smrečník – GPS 48.708567N, 18.994228E

Vrch Smrečník leží na západnej rázsoche hlavného hrebeňa Krem­nických vrchov. S nadmorskou výškou 1 249 m je deviatym najvyš­ším vrchom pohoria, avšak vďaka magickej atmosfére, polohe, výhľa­dom i okoliu je jeho najkrajším cyk­lovrcholom.


Žobrák – GPS 49.241295N, 21.169521E

Žobrák (921 m) sa nachádza v pohorí Čergov. Pred­stavuje horskú dominantu v severo­východnej časti Čergova a je akoby baštou pri vstupe do „kráľovstva čergovskej divočiny“. Pravému geniu loci Žobráka podľahneme tesne pod vrcholom. Stoja tam dve drevené rozhľadne s útulňami, z ktorých je pekný výhľad na horský kraj seve­rovýchodného Slovenska i na Tatry.


Veľký Milič – GPS 48.576516N, 21.457672E

Veľký Milič je s výškou 895 m najvyšší bod štátnej hranice Slo­venska s Maďarskom. Veľký Milič je územím európskeho význa­mu s bohatým výskytom vzácnych biotopov. Na severnom podhorí sa okrem hustých lesov pralesovitého charakteru vyskytujú aj malebné horské lúky


Kojšovská hoľa – GPS 48.781985N, 20.987869E

Kojšovská hoľa tróni východnej časti Volovských vrchov, ktoré sú súčasťou rozložitého Slovenského rudohoria. Od okraja Košíc je vzdia­lená len 20 km, avšak jej okolie má pravý horský charakter. Hôľny vr­chol sa vyníma nad okolitým les­ným prostredím a pod ním sa vinú hlboké doliny.


Zákľuky – GPS 48.699119N, 19.549759E

Trávnatý kopec Zákľuky pat­rí medzi najmalebnejšie slovenské cyklovrcholy. Nachádza sa nad dl­hou Kamenistou dolinou v oblasti vodnej nádrže Hrončok v západnej časti hrebeňa Veporských vrchov, ktorý je zväčša hôľny s ojedinelými lesíkmi a stromami.


Karanč – GPS 48.158185N, 19.790119E

Karanč (725 m), dominujúci širokému okoliu, je najvyšším vr­chom sopečnej Cerovej Karanč je zalesnený listnatými lesmi a aj názov pohoria, v ktorom sa nachádza, je odvodený od cerové­ho duba. Na vrcholovej čistinke sa nachádza vyše 20 m vysoká kovová rozhľadňa, ktorá ponúka nádherný kruhový výhľad.


Letné schladenie pri vode?


Vodná nádrž Palcmanská Maša GPS 48.863721N, 20.385166E

Vodná nádrž v Slovenskom raji, ktorá je známa svojou studenou vodou. Určite chodťe pozrieť aj kúsok vyššie ako priteká rieka Hnilec. Je tam nádherný Stratenský kaňon.


Tajch Bakomi – GPS 48.434485N, 18.851166E

Malebný malý tajch v nádhernej prírode Štiavnických vrchov vás v lete nepochybne osvieži.


Vodná nádrž Domaša – GPS 49.015041N, 21.712418E

Jedna z najväčších vodných nádrží na Slovensku, vás očarí svojou polohou v Ondavskej vrchovine. Je obľúbeným rekreačným strediskom s množstvom východísk na túry či cyklotúry.


Vodná nádrž Nová Bystrica – GPS 49.341320N, 19.038860E

Vodná nádrž v peknom prostrední CHKO Kysuce, okolo ktorej vedie nenáročný cyklookruh.


Číčovské mŕtve rameno – GPS 47.763515N, 17.732140E

Národná prírodná rezervácia Číčovské mŕtve rameno je jedným z najzachovanejších a z prírodovedného hľadiska najcennejších miest na Žitnom ostrove. Členité brehy, malebné zákutia, zátoky a poloostrovy..


Alebo radšej hrady?

Hrad Dobrá Voda – GPS 48.609374N, 17.528618E

Tematín – GPS 48.676476N, 17.928692E

Lietava – GPS 49.160716N, 18.684860E

Čabraď – GPS 48.243425N, 19.105705E

Jasenov – GPS 48.891381N, 21.910240E

Blatnica – GPS 48.947037N, 18.946507E