Jaskyne pokladov (2)

Autor Lukáš Vlček
0 komentárov

Azda najslávnejšími obyvateľmi jaskýň v slovenskej histórii, mýtizovanými a heroizovanými prostredníctvom bohatého folklóru, sa stali zbojníci. Ľudová tradícia, oslavujúca povstanie proti feudálnemu útlaku, povzbudená a živená štúrovskou poéziou polovice 19. storočia, keď sa naplno prejavila nevyhnutná potreba národného a kultúrneho sebaurčenia, vytvárala mýty a legendy o družinách hôrnych chlapcov, ktorých chodníčky viedli do skál… Kryštalizácia slovenskej identity prebiehala v súzvuku s prekvitajúcimi legendami o zbojníkoch a ich jaskyniach pokladov.