Príroda vášho detstva

Autor Peter Maráky
0 komentárov

v Schaubmarovom mlyne v Pezinku


Flóra a fauna v ilustráciách Jindřicha Krejču

Generálna obnova Slovenskej národnej galérie na Rázusovom nábreží v Bratislave sa po viacerých rokoch chýli k záveru. Vzhľadom na prebiehajúce sťahovanie zbierok, dokumentácie, knižnice, archívu, odborných a reštaurátorských pracovísk musela byť galéria v súčasnosti na niekoľko mesiacov pre návštevníkov uzavretá. Vedenie SNG však na letné obdobie pripravilo zaujímavý výstavný program vo svojich pobočkách na Zvolenskom zámku, v kaštieli v Strážkach, Galérii Ľ. Fullu v Ružomberku a Pezinku-Cajli.

V Schaubmarovom mlyne v Pezinku, ktorého základy siahajú do 18. storočia a súvisia s hospodárskymi aktivitami grófskej rodiny Pálffyovcov, majú návštevníci pravidelne príležitosť obdivovať popri ojedinelej technickej pamiatke s funkčnou mlynskou technológiou aj pozoruhodné súbory výtvarných diel.

V atraktívnom prostredí viacpodlažného mlyna s jeho exteriérom, ktorého priateľskú atmosféru posilňuje aj komfort poskytovaný ústretovým personálom galérie, je pre návštevníkov k dispozícii výstava ilustrácií z tvorby Jindřicha Krejču (1920, Žlebské Chvalovice – 1991, Bratislava). Krejča bol absolvent Štátnej grafickej školy v Prahe a od polovice 50. rokov minulého storočia sa venoval ilustrovaniu prírodovedných publikácií. Spolupracoval pri tom s poprednými vedcami z oblasti zoológie, geológie a botaniky. Jeho knihy, často oceňované, boli vydané vo viacerých reedíciách a jazykových mutáciách.

Na výstave z výtvarnej pozostalosti umelca je prezentovaných vyše 500 listov so súbormi farebných kresieb živočíchov, rastlín a húb, ktoré boli použité v encyklopedických knižných publikáciách Z našej prírody: Rastliny, Z našej prírody: Živočíchy, Základy poľovníctva. Na jednotlivých listoch, vystavovaných v priestoroch troch podlaží mlyna, rozpoznáva návštevník príbuzné druhy a varianty rastlín a živočíchov, zoznamuje sa s lesnou zverou, druhmi vtáctva, plemenami psov.

Pestrofarebné kvety, detailné kresby miniatúrneho hmyzu, známe i menej známe huby a ďalšie zaujímavosti nás vracajú do detstva, keď sme objavovali poklady našej krajiny v rozmanitosti flóry a fauny. Aj dospelý návštevník sa zväčša znovu presvedčí, aká mnohotvárna a nami ešte stále málo poznaná je príroda okolo nás.

Usporiadatelia výstavy (kurátori: Miroslava Maurery a Dušan Buran) chceli sprostredkovaním množstva ilustrácií z Krejčovej umeleckej pozostalosti upozorniť na obrovský rozsah diela, ktoré umelec počas štyroch desaťročí vytvoril. Funkcia ilustrácie v rámci náučnej literatúry je veľmi špecifická, prináša totiž čitateľovi dôležité informácie o vzhľade objektov, farebných rozdieloch, sezónnych premenách a podobne, z ktorých sa čitateľ môže poučiť.

Vo svojej tvorbe sa Krejča zameriaval na autentickú farebnosť a vzhľad všetkých organizmov, ktoré precízne maľoval akvarelom. Okrem tejto techniky a kresby ceruzou dolaďoval drobné detaily kresbou tušom. Pri vykresľovaní miniatúrnych detailov si vypomáhal lupou.

Výber z vedeckých ilustrácií Jindřicha Krejču je prekvapujúco vhodným obohatením návštevy mlyna. Intervencia pôvabných a pritom exaktne reprodukovaných prvkov živej prírody v prostredí drevených a kovových súčastí, strojov a celkov mlynského zariadenia je príjemným spestrením návštevy galérie v trochu atypických priestoroch.

Slovenská národná galéria sprístupnením, deponovaním, ale aj digitalizáciou pozoruhodných Krejčových ilustrácií prispela k ochrane a poznaniu významnej zložky kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenska. Výstava, ku ktorej vydali mimoriadne vkusný katalóg a ďalšie propagačné tlače, je v areáli Schaubmarovho mlyna v Pezinku prístupná až do 2. októbra 2022. •


foto: obrázky s ilustráciami Jindřicha Krejču sú z Archívu Slovenskej národnej galérie

Mohlo by sa Vám tiež páčiť