Zabudnuté hrady Spiša: Gelnický hrad

Autor Tomáš Grančay
0 komentárov

Na základe archeologických nálezov dnes vieme, že predchodcami hradov na území Slovenska boli často hradiská a opevnené dvorce. Tie sa stavali v 8. až 9. storočí, v čase existencie silného slovanského štátu – Veľkej Moravy. Budovali sa predovšetkým drevené pevnosti, ktorých štruktúra bola jednoduchá v porovnaní s neskoršími kamennými pevnosťami – hradmi. Boli opevnené drevenou palisádou na hlinenom násype, spojenou často pálenou hlinou. Do hradísk viedlo niekoľko brán, dobre chránených strážnou vežou. Výška drevenej palisády (drevené koly zašpicatené na vrchu) mohla dosahovať v niektorých lokalitách aj päť metrov. Centrom hradiska v čase 8. a 9. storočia bol panský dom, kde býval veľmož so svojou rodinou. Mal…...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť