Žigmund Bubics — biskup, umelec, donátor

Autor Peter Maráky
0 komentárov

Východoslovenské múzeum v Košiciach patrí k najstarším múzeám na Slovensku. Založené bolo pred takmer poldruha storočím, v roku 1872. Hoci býva zaraďované k regionálnym múzeám, rozsahom (okolo pol milióna predmetov) a najmä hodnotou svojich zbierok patrí nepochybne k najvýznamnejším na Slovensku. Pri zrode múzea stáli zakladateľské osobnosti uhorskej pamiatkovej starostlivosti a umeleckej histórie, ako boli košický rodák Imrich Henszlmann, Bardejovčan Viktor Myskovszky a bratia Klimkovičovci. V čase jeho vzniku aj neskôr boli prispievateľmi do jeho zbierok viaceré významné osobnosti verejného a kultúrneho života Uhorska. K takým patril aj košický biskup Žigmund Bubics (1821 — 1907). 

Žigmund Bubics (Bubič) bol nielen významný cirkevný hodnostár v Košiciach a iných miestach Uhorska, ale aj aktívny umelec, nadšený zberateľ a veľkorysý donátor. Svoje diela signoval latinským Sigismundi (Sigismundus) Bubics. Nemal akademické vzdelanie vo výtvarnom umení, bol však plodný tvorca. Jeho výtvarné diela znesú porovnanie s dielami príslušníkov akademickej výtvarnej školy polovice 19. storočia. Venoval sa krajinomaľbe a maľbe zátiší. Od roku 1849 do roku 1861 pôsobil ako vychovávateľ v rodine kniežaťa Pavla Esterházyho a cestoval s jeho rodinou po Európe a venoval sa aj vlastnému štúdiu maľby. Istý čas, v rokoch 1865 a 1868, strávil aj na ich esterházyovskom zámku v Pottendorfe v Dolnom Rakúsku a v rakúskych Alpách, kde vytvoril rozsiahlu kolekciu kresieb rastlín. Na jeho prácach je badať aj zreteľný vplyv akademizmu a romantizmu. Dokonale zvládol techniky lavírovanej olejomaľby a akvarelu, vytvoril tiež kvalitné a precízne štúdie rastlinných motívov podľa živej prírody. 

Výstava predstavuje širokej verejnosti výber zbierkových predmetov pochádzajúcich z prvých akvizícií múzea. Zo zatiaľ identifikovaných 2 757 výtvarných diel, ktoré Bubics daroval múzeu, je 34 obrazov z jeho autorskej tvorby a až 2 625 grafických listov a 99 olejomalieb alebo kresieb od iných autorov, ktoré sám nazbieral. Výstava venovaná Žigmundovi Bubicsovi je tematicky rozdelená na tri časti. Prvá približuje túto významnú osobnosť mesta Košíc ako rímskokatolíckeho biskupa predovšetkým prostredníctvom pamätných a bohoslužobných predmetov zapožičaných od Arcibiskupského úradu v Košiciach. V druhej časti predstavuje Bubicsa ako umelca úplná kolekcia jeho dostupných autorských diel. V tretej časti ho návštevník poznáva ako zberateľa a milovníka umenia výberom z rozsiahlej kolekcie obrazov a predmetov umeleckého remesla, ktorú venoval múzeu. Významným exponátom na výstave je originálna listina udelenia čestného občianstva, ktorú múzeum získalo do svojich zbierok len nedávno vďaka finančnému príspevku z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia. Reprezentačný katalóg výstavy obsahuje životopisné údaje a prehľad o vystavovaných exponátoch. Výstavu pripravili a katalóg zostavili kurátori múzea umeleckí historici Katalin Harsányiová-Szcsuka a Ivan Havlice. 

Výstava zaštítená košickým arcibiskupom aj predsedom Košického samosprávneho kraja je inštalovaná v priestoroch historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea na Námestí Maratónu mieru v Košiciach a potrvá do 27. februára 2022.

Tento článok bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Článok reprezentuje výlučne názor autora a fond nezodpovedá za jeho obsah.

foto: Archív Východoslovenského múzea v Košiciach 

Mohlo by sa Vám tiež páčiť