Značkovanie turistických trás— dedičstvo živé, žité, žijúce (2)

Autor Eva Škutová
0 komentárov

Rok 1918 priniesol koniec prvej svetovej vojny a výrazné zmeny v usporiadaní strednej Európy — zánik Rakúsko-Uhorska a vznik viacerých nových štátov, medzi nimi aj Československej republiky. 

Značkovanie turistických chodníkov v období prvej Československej republiky (1918 — 1938)

Drevená smerová tabuľka z okolia Banskej Bystrice (1933)