Architekt Friedrich Weinwurm v Slovenskej národnej galérii

Autor Peter Maráky
0 komentárov

Výstava pripomína dielo Friedricha Weinwurma (Borský Svätý Mikuláš, 1885 – ?, 1942), ktorý sa pokladá za jedného z najvýznamnejších predstaviteľov medzivojnovej architektonickej avantgardy na Slovensku. Prostredníctvom projektovej dokumentácie, literatúry, fotografií, projekcií a modelov architektonických diel približuje jeho predstavu o architektúre novej vecnosti ako „dobe primeranom stavebnom umení“. Poukazuje na architektovu ťažiskovú tvorbu, v ktorej kládol dôraz najmä na formu, prevádzkové a priestorové vzťahy, ale aj na konštrukčnú a technickú stránku architektúry.