Ďiaľkové pozorovania

Autor Milan Bališin
0 komentárov

Fotografovanie ďalekých výhľadov, diaľkové pozorovanie je zaujímavým koníčkom, pri ktorom ide o fotografovanie veľmi vzdialených pevných objektov bezprostredne zo zemského povrchu. Na zbieranie a spracovanie takýchto fotografií bol zriadený slovenský informačný projekt Na obzore (naobzore.net). Práve na tomto portáli sa nedávno objavili fotografie, ktoré zachytávajú 181,2 km vzdialený objekt – vrch Vihorlat, fotografovaný z vrchu Ďumbier a opačne, čo je súčasný slovenský vnútroštátny výhľadový rekord.