Editoriál

Autor Daniel Kollár
0 komentárov

Milí čitatelia,
začína nám krásne dvojmesačné obdobie prázdnin, na ktoré sa tešia nielen deti, ale aj my rodičia a starí rodičia. Teším sa na dni plné bicyklovania a turistiky či večery pri ohníku v tichu prírody. Rád v posledných rokoch nazerám na svet okolo nás detskými očami a práve v letných mesiacoch si človek najviac užije detí. Je už len na nás, ako si navzájom vyplníme tento krásny letný čas, a dúfam, že nájdete inšpirácie aj v našom časopise.