Dolné Pohronie

Autor Daniel Kollár
0 komentárov

Dolné Pohronie leží v juhozápadnej časti Slovenska v bezprostrednej blízkosti Hrona, ktorý preteká naprieč jeho územím od severu na juh. Tento región v minulosti tvoril najjužnejšiu časť Tekovskej stolice a dnes sa takmer úplne prekrýva s okresom Levice. (Z jeho súčasnej rozlohy sme vynechali len juhovýchodnú časť, ktorá v päťdesiatych rokoch 20. storočia patrila do okresu Šahy. Toto územie podrobnejšie spracujeme v niektorom z budúcich čísiel Krás Slovenska, ktoré bude venované Hontu.)
Okres Levice je plošne najväčším okresom Slovenska. Nachádza...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť