Dolu Nitrou až do Nitry (2)

Autor Jaroslav Rezník
0 komentárov

Z Partizánskeho a Brodzian, kde sme boli naposledy na našich túrach do zákutí slovenskej literatúry, sa teraz vyberieme do Chynorian a Bošian, teda do bohato obývaných sídiel, ktoré už dávnejšie stratili svoj vidiecky charakter a čoraz nástojčivejšie sa presadzujú ako mestá. A zastavíme sa tam o niečo dlhšie, pretože ako rodiská sú úzko späté s dvoma významnými osobnosťami našej národnej kultúry v 20. storočí. Sú to básnik Valentín Beniak a cirkevný hodnostár Ján Chryzostom kardinál Korec.