Dračí hrádok

Autor Jaroslav Nešpor
0 komentárov

Ani po vpáde Tatárov do Uhorska v rokoch 1241 a 1242 sa situácia na západnom Slovensku neupokojila. Len čo Tatári odtiahli, pokúsil sa rakúsky a štajerský vojvoda Fridrich Babenberský vojensky obsadiť Bratislavský komitát, ktorý mu v čase najväčšej tiesne dal kráľ Belo IV. do vynúteného zálohu. V roku 1246 v jednej z bitiek, ktoré z toho vzišli, vojvoda Fridrich padol. Jeho rod vymrel po meči a v nasledujúcich desaťročiach sa medzi uhorskými...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť