Fotografi v Krásach Slovenska

Autor Miroslav Herchl
0 komentárov

Eugen Weiner sa v päťdesiatych rokoch minulého storočia pridal k silnej skupine fotografov, ktorej sa po rokoch vojny a nevýraznom povojnovom období podarilo významne pozdvihnúť úroveň fotografie na Slovensku. Prejavilo sa to aj na stránkach Krás Slovenska najmä prostredníctvom krajinárskej fotografie. Títo autori úspešne reprezentovali slovenskú i československú fotografiu na domácej i zahraničnej scéne.

Eugen Weiner (1909 — 1974)
krajinársky a reportážny fotograf, horský záchranár, chatár