Horné Požitavie – príroda

Autor Daniel Kollár
0 komentárov

Požitavie leží v juhozápadnej časti Slovenska v bezprostrednej blízkosti rieky Žitava. Práve jej tok dal názov priľahlému územiu. Žitava ním preteká naprieč od severu na juh a pokračuje južným smerom cez Vráble k Novým Zámkom. Keďže tieto regióny sme v posledných rokoch v časopise Krásy Slovenska predstavili, dnes sa obmedzíme len na oblasť horného Požitavia, ktorú tvorí okres Zlaté Moravce. S rozlohou 521 km2 patrí medzi menšie okresy Slovenska a jeho centrom je mesto Zlaté Moravce.