Korlátka

Autor Jaroslav Nešpor
0 komentárov

Záhorie, územie medzi riekou Morava a Malými Karpatmi, bolo v prvých storočiach existencie uhorského štátu akousi nárazníkovou zónou oproti susedným krajinám. Hustý porast, duny sypkého piesku naviateho vetrom a zradné močariská tu takmer znemožňovali pohyb. Prechod bol možný iba po cestách vedených štrkovými terasami riek a pri úpätiach pahorkatín, ktoré obsadili predsunuté uhorské hliadky. Tie neskôr postupne nahradili viaceré kamenné hrady, ktoré sa zároveň stali správnymi a hospodárskymi centrami priľahlých panstiev.

Jeden z...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť