Kto nebol na Poľane

Autor Peter Urban
0 komentárov

Poľana, jedinečné dielo matky prírody, by bez človeka nebola Poľanou. Pretože práve tu, v kraji stuhnutých sopečných prúdov a sĺz, sa snúbia lesy, unikátne výtvory matky prírody, s horskými poľanami a poliankami i lazmi, unikátnymi výtvormi ľudí. Poľana, lesy, človek, lazy, lúky i pa-
sienky jedno sú… A tak by to malo aj ostať.

Deň otvorených dverí Biosférickej rezervácie Poľana