Literárne prechádzky po Martine

Autor Ján Bábik
0 komentárov

Hlas ten ozýva sa po celej krajine,schádzajú sa bratia vo Svätom Martine...Z Kláštora, z Mošoviec, zo Sučian, z Martinaschádza sa nám drahá slovenská rodina.Gemer, Zvolen, Nitra, Liptov – všetky kraje;už sú teraz možné všetky báje.

Memorandové zhromaždenie slovenského národa 6. a 7. júna 1861 významne zasiahlo do života stredoslovenského mestečka Turčiansky Svätý Martin, ktoré sa vďaka nemu stalo centrom slovenského politického a kultúrneho života.