Lomnický štít

Autor Jozef Gurník
0 komentárov

Lomnický štít (2 633 m) je iste najznámejší, najpopulárnejší a najnavštevovanejší štít Tatier. Zásluhu na tom má lanovka, ktorá vedie zo Skalnatého plesa na vrchol Lomnického štítu. Začiatok výstavby vrcholovej stanice bol v roku 1936 a do skúšobnej prevádzky bola daná v roku 1940. Lanovka na Lomnický štít patrí k najväčším technickým atrakciám Vysokých Tatier. Od svojho vzniku až do roku 1956 držala dĺžkou 5 428 m svetový primát medzi osobnými lanovkami.