Nová publikácia o banskoštiavnickej akadémii

Autor Ivan Herčko
0 komentárov

Na knižnom trhu sa v septembri 2008 objavila reprezentačná publikácia vydavateľstva Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Banícka a lesnícka akadémia slovom a obrazom, ktorej autorom je doc. Ing. Ivan Herčko, CSc., v súčasnosti najplodnejší banskoštiavnický autor literatúry faktu.

Takmer 300-stranová publikácia obohatená množstvom historických fotografií podáva stručnú syntézu dejín Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Úvodná kapitola je venovaná dejinám mesta a baníctva v Banskej Štiavnici. Druhá...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť