Oravské more a kráľovná Beskýd – CHKO Horná Orava v ročných obdobiach

Autor Ivan Šustr
0 komentárov

Na Orave sa snúbi pestrosť prírody s jednoduchou krásou. Nájsť tu možno všeličo — od najvyšších vrcholkov Oravských Beskýd po pretiahnuté kotliny a riečky ústiace do tzv. oravského mora, od chladu mrazivých nocí oravských tuhých zím po horúce večery vlažných oravských liet, od tmavých hustých lesov po pestro rozkvitnuté lúky. Každý z nás si z Oravy v sebe nesie pocit, na ktorý sa nikdy nezabúda.

V lete