Pajštún

Autor Jaroslav Nešpor
0 komentárov

V roku 1314 predstúpil pred uhorského kráľa Karola Róberta Oto, syn Rugeria z Tallesbrunnu (dedina ležiaca v Rakúsku v blízkosti Záhorskej Vsi), a požiadal ho o potvrdenie vlastníctva niektorých majetkov, ktoré jeho otec získal od viacerých panovníkov. Vladár mu vyhovel a medzi iným Otovi potvrdil vlastníctvo majetku Pelystan. Tento pôvodne nepochybne nemecký názov (v základnom tvare asi Peilenstein) sa potom v dokladoch opakuje vo viacerých variantoch. Neskôr sa z neho v slovenskom...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť