Podporte časopis Krásy Slovenska

Autor Daniela Kollárová
0 komentárov

Časopis môžete podporiť aj venovaním 2% dane z príjmu neziskovej organizácie Geoinfo Slovakia, ktorej činnosť sa zameriava na podporu časopisu Krásy Slovenska.
Všetky takto vyzbierané finančné prostriedky sa použijú len na rozvoj časopisu a jeho napredovanie.
Ďakujeme

tlačivo: https://krasy-slovenska.sk/wp-content/uploads/2022/04/vyhlasenie-2-percenta-2021_Geoinfo-Slovakia-1.pdf

Údaje potrebné na poukázanie 2 % z dane

Obchodné meno alebo názov: Nezisková organizácia Geoinfo Slovakia
IČO: 31782566
DIČ: 2021558286
Sídlo, ulica, číslo, PČS, obec: Karloveské rameno 5538/4B, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves

Ako poukázať  2 % z dane

Som zamestnanec a zúčtovanie dane za mňa robí zamestnávateľ

  1. Do 15.02.2022 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete darovať. Táto suma musí byť minimálne 3 €.
  3. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.
  4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.  

Vyhlásenie o poukázaní podielu zo zaplatenej dane –

Mohlo by sa Vám tiež páčiť