Popod Javorinu

Autor Jaroslav Rezník
0 komentárov

Vzácnym zdrojom informácií o slovenskej literatúre od najstarších čias je Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka, ktorej autorom je Ľudovít Rizner (1849 – 1913). Hodnota bibliografie stúpne, keď si uvedomíme, že obsahuje informácie nielen pre literárnohistorický, ale aj pre archeologický, historický, miestopisný a prírodovedecký výskum. Dielo má šesť zväzkov a v rokoch 1929 až 1934 ho vydala Matica slovenská.

Zemianske Podhradie