Stretnutie na Veľkej Javorine

Autor Krásy Slovenska
0 komentárov

Klub slovenských turistov – Sekcia pešej turistiky, redakcia časopisu Krásy Slovenska, Klub slovenských turistov Stará Turá, Regionálna rada Klubu slovenských turistov Trenčín, mesto Stará Turá a obec Lubina pozývajú na 53. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska, ktoré sa uskutoční v sobotu 28. mája na Veľkej Javorine.

53. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska

Program