Posolstvo značkovania

Autor Arnošt Guldan
0 komentárov

V prvom roku vydávania časopisu Krásy Slovenska v roku 1921 na Slovensku pokračovalo zakladanie nových odborov Klubu československých turistov (KČST). Prvý slovenský Tatranský spolok turistický, založený v roku 1919, už bol včlenený do KČST. Slovensko bolo turisticky rozdelené na Malokarpatskú, Považskú, Stredoslovenskú, Východoslovenskú a Podkarpatskoruskú župu. Partia Zadnej Bašty (foto Miloš Janoška, KS č. 2-3 z roku 1921) Činnosť nemecko-maďarského Karpatského spolku (Karpathenverein) v Kežmarku, ktorý bol nástupcom Uhorského karpatského spolku na Slovensku, bola v lete roku 1921 zakázaná (v marci 1922 však spolok opäť oficiálne povolili). Doznieval zápas o štátnu suverenitu, čo sa odzrkadľovalo aj v turistickom značkovaní. Po „prevrate“ v roku 1918, ako sa zvyklo hovoriť…...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť