Putujúce vody nad Martinom

Autor Igor Thurzo
0 komentárov

Stráne sú známym rekreačným priestorom pri ceste z Martina smerom na Martinské hole. Vedie sem linka mestskej hromadnej dopravy, ktorá sa končí na veľkej, technicky upravenej a splanírovanej obrátke autobusov pod budovou martinského urbáru. Týmito miestami preteká horský potok — bystrý a vodnatý, prameniaci pod Hoľami. Tesne nad konečnou zastávkou autobusovej linky sa k jeho vodám z pravej strany pridáva ďalší potok. Avšak ktorý z týchto vodných tokov je hlavný a ktorý vedľajší?