Slovenské orchidey (5)

Autor Milan Zajac
0 komentárov

V poslednej časti nášho spoznávania slovenských orchideí sa budeme venovať biotopu, ktorý je na Slovensku najrozšírenejší – sú to lesy. V tropických oblastiach patria pralesné orchidey k druhovo najpočetnejším, pričom dominujú epifytické druhy, ktoré rastú uchytené o nejakú oporu, najčastejšie stromy alebo skaly. V podmienkach subtropického až mierneho pásma obýva väčšina druhov orchideí nelesné biotopy. Avšak aj v listnatých či ihličnatých lesoch môžeme nájsť viaceré zaujímavé aj veľmi dekoratívne druhy, ktoré si dnes predstavíme.