Videnie medveďa

Autor Ivan Kňaze
0 komentárov

Vstupujem do hory, kde žijú medvede. Obývajú naše Nízke a Vysoké Tatry, Ľubietovské vrchy, ale aj Poľanu či Malú a Veľkú Fatru. Určite tu žijú, mám to dokázané. Bol som tu už veľa ráz a skoro vždy som sa stretol s medveďom. Pravda, medveď nehľadal mňa, ale ja som hľadal jeho. Ľahšie sa mi ho hľadalo, keď som vedel, kam chodí za potravou, na vodu alebo kadiaľ má prechod.