Vychádzka na Devín

Autor Ladislav Khandl
0 komentárov

Pamätná vychádzka štúrovcov na hrad Devín spojená s národnou slávnosťou na jeho zrúcaninách v nedeľu 24. apríla 1836, na Juraja, patrí k udalostiam, ktorým slovenská história pripisuje veľký význam. Tento slávnostný deň sa priebehom a atmosférou navždy vryl do mysle prítomných štúrovcov a neskôr im pripomínal predsavzatie pracovať pre zlepšenie postavenia utláčaného slovenského národa.

180 rokov od národnej slávnosti štúrovcov na Devíne