Z Hlohovca až po Piešťany

Autor Jaroslav Rezník
0 komentárov

Najskôr bol hrad Hlohovec. Postavili ho na mieste starého slovanského hradiska, aby strážil priechod cez Váh na veľmi dôležitej kupeckej ceste spájajúcej Považie s Ponitrím. Je písomne doložený od roku 1113. V polovici 17. storočia hrad dobyli a vypálili turecké vojská, čo dalo podnet na vybudovanie leopoldovskej pevnosti. O pol storočia neskôr na mieste hradu postavili zámok, ktorý stojí nad Hlohovcom dodnes. Pod hradom celkom zákonite vznikla osada a z nej mesto.