Z pokladnice nízkotatranskej flóry

Autor Peter Turis
0 komentárov

Každý región Slovenska je čímsi výnimočný. Odlišnosti možno nájsť nielen v charaktere krajiny, ľudovej architektúre, vo folklóre či v pamätihodnostiach, ale, samozrejme, aj v prírode a rastlinstve. Niektoré rozdiely vidieť na prvý pohľad. Nielen priaznivci botaniky, ale azda takmer všetci ihneď rozpoznajú dubiny a trávnaté pasienky Cerovej vrchoviny od horských smrečín a alpínskych lúk Tatier. Rozpoznať však floristické špecifiká jednotlivých oblastí, to si už vyžaduje určité vedomosti a skúsenosti.