Živočíšstvo NP Poloniny

Autor Štefan Pčola
0 komentárov

Územie Národného parku Poloniny sa zo zoogeografického hľadiska nachádza v palearktickej oblasti, v zóne zmiešaných a listnatých lesov. Leží na rozhraní Západných a Východných Karpát, čo sa odráža aj na zastúpení živočíšnych druhov a ich spoločenstiev.

V NP Poloniny bolo doteraz zistených 5 981 druhov bezstavovcov, z toho 21 druhov máloštetinavcov, 91 druhov mäkkýšov, 30 druhov kôrovcov, 234 druhov roztočov, 403 druhov pavúkov,...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť