Živočíšstvo Slovenského raja

Autor Bedřich Hájek
0 komentárov

Slovenský raj je územím s veľkou rôznorodosťou živočíšnych druhov, charakteristickou pre krasové územia, a typickou faunou centrálnej časti Západných Karpát vrátane všetkých druhov vrcholových predátorov.

Európsky významné druhy živočíchov
Z európsky významných druhov stavovcov v Slovenskom raji žije: zo šeliem medveď hnedý (Ursus arctos), vlk obyčajný (Canis lupus), rys ostrovid (Lynx lynx), vydra riečna (Lutra lutra), z dravých vtákov orol skalný (Aquila chrysaetos), orol krikľavý (Aquila pomarina), sokol sťahovavý...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť