Flóra a vegetácia Slovenského raja

Autor Jaroslav Košťál
0 komentárov

Vďaka prevažne vápencovému podložiu a bizarnosti povrchu sú rastlinné spoločenstvá Slovenského raja pestré a bohaté. Na pomerne malom území s veľkosťou asi 20 000 ha sa nachádza okolo 1 000 druhov vyšších rastlín, ktoré rastú v rôznych typoch lesných, skalných, lúčnych a mokraďových biotopov. Z tohto počtu patrí 33 druhov medzi chránené, pričom šesť druhov má európsky a 16 národný význam.

Dominantným vegetačným prvkom Slovenského raja sú lesy. Najrozšírenejšie sú vápnomilné bukové...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť