Živočíšstvo – Zmes lesných a nelesných druhov

Autor Jozef Májsky
0 komentárov

Druhová rozmanitosť živočíchov Bielych Karpát je primárne podmienená geografickou polohou, nadmorskou výškou a pôdno-klimatickými pomermi, od ktorých závisí priestorové rozloženie rastlinných spoločenstiev. Tie vytvárajú pestrú mozaiku, na ktorej vzniku sa výrazne podieľal aj človek (výruby, vypaľovanie, pastva, orba).

Fauna tohto pohraničného pohoria predstavuje kombináciu pôvodných karpatských lesných druhov s lesostepnými prvkami. Niektoré sa sem dostali už v medziľadových dobách, najmä však pred 12 000 rokmi po ústupe...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť