Zlomisková dolina

Autor Jozef Gurník
0 komentárov

Zlomisková dolina je pravou odnožou Mengusovskej doliny (o nej sme písali v čísle KS 3-4/2020). Je dlhá približne 2,5 km a nevedie tam turistický chodník. Z pravej časti ju ohraničuje hrebeň Tupej a Končistej, kým z ľavej časti jej ďalšie odnože sú Rumanová a Dračia dolinka. V ústí Zlomiskovej doliny leží známe a hojne navštevované Popradské pleso.