Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty

Autor Peter Puchala a Darina Válková
0 komentárov

Nadmorskou výškou síce malé, avšak na rôzne anorganické javy a rozmanitosť biotopov a druhov o to bohatšie je pohorie Malé Karpaty. Vďaka polohe predstavuje pomyselné premostenie medzi svetom Karpát, Álp a Panónie.

Malé Karpaty vyhlásili za chránenú krajinnú oblasť (CHKO) v roku 1976 vyhláškou Ministerstva kultúry SSR č. 64/1976 Zb. za účelom zachovania prirodzených aj sekundárnych ekosystémov významných z hľadiska biologickej rozmanitosti a ekologickej stability ako aj udržania charakteristického...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť