Čo písali Krásy Slovenska v roku 1931

Autor Daniel Kollár
0 komentárov

V jubilejnom desiatom ročníku časopis Krásy Slovenska potešil čitateľov stabilnou obsahovou a grafickou podobou. Mňa osobne prekvapil aj vzhľadom na regionálne proporcie najvyváženejšou štruktúrou jednotlivých príspevkov. Skutočne ho hodnotím ako doteraz najkvalitnejší ročník, pričom jeho kvalita je daná výbornou grafikou, estetikou a kvalitou fotografického materiálu a najmä pestrosťou tém jednotlivých príspevkov a ich regionálneho rozvrstvenia. Už to neboli „len“ čísla o Tatrách, ale oveľa väčší priestor dostali aj iné oblasti Slovenska.