Editoriál

Autor Zuzana Kollárová
0 komentárov

Milí čitatelia, 
sedím pred čistým papierom, vlastne pred prázdnou počítačovou obrazovkou, a rozmýšľam, čo mám napísať najskôr. Že tlačiareň opustilo už tretie číslo, do ktorého sme opäť vložili nielen naše úsilie a prácu ochotných spolupracovníkov a prispievateľov, ale aj kus nášho srdca? Stálo nás veľa námahy a síl, ale zároveň nám prinieslo aj radosť. Ako sa nám podarilo, posúdite vy sami. Som však presvedčená, že si v nich každý pravidelný i náhodný čitateľ nájde a prečíta niečo, čo ho zaujme.