Geologické dedičstvo a geoparky (5)

Autor Mária Bizubová
0 komentárov

Sandbersko-pajštúnsky geopark

Sandbersko-pajštúnsky geopark (SAPAG) je zatiaľ posledný z realizovaných geoparkov na Slovensku. Nachádza sa v južnej časti Malých Karpát v geologicky mimoriadne atraktívnom prostredí Devínskej Kobyly a Borinského krasu. S mnohými unikátnymi fenoménmi tohto prírodného múzea súvisí aj logo geoparku, ktoré ukrýva určitú symboliku. Ak si návštevník zapamätá aspoň jej časť, získa nové vedomosti a určite si viac uvedomí výnimočnosť tohto územia.