Holubyho pusták Kyslomilné stepné biotopy

Autor Jaroslav Košťál
0 komentárov

Jedným z charakteristických krajinných prvkov Malých Karpát sú tzv. pustáky. Sú to miesta po bývalých viniciach, ktoré sa prestali využívať a neskôr slúžili na iné účely, napríklad ako sady, pasienky alebo lúky.

Pustáky sa nachádzajú vo vinohradníckej oblasti v okolí Modry, Vinosadov a Pezinka. Sú dokumentom histórie obhospodarovania vinohradníckej krajiny. Tvoria mozaiku menších lúčok oddelených pásmi lesných porastov a krovín. Na niektorých pustákoch sa vyvinula vzácna a jedinečná vegetácia....

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť