Nevie sa presne, kto dal postaviť zborovský hrad. Stavali ho údajne Slovania v rokoch 1205 – 1241. Hrad sa svojou mohutnou stavbou, ako aj rozlohou radí medzi najpevnejšie a najväčšie na Slovensku. Jeho jednoduché a mohutné hradby s trochu jemnejšou strednou vežatou časťou sa vynímajú veľmi malebne a impozantne. Stojí pri samom južnom chotári obce Zborov na vrchu Žoflianka (448 m) nad údolím Kamenca a cestou do Bardejova.