Krajina stvorená na ľudskú mierku

Autor Zuzana Kollárová
0 komentárov

Prof. PhDr. Ján Podolák, DrSc., Dr. h. c. absolvoval štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore národopis a dejepis. Patrí k zakladajúcim členom Národopisného ústavu SAV a časopisu Slovenský národopis. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave založil Kabinet etnológie, periodikum Ethnologia slavica, Seminarium ethnologicum a osamostatnil Katedru etnografie. Špecializoval sa na tematiku venovanú tradičným formám poľnohospodárstva, pastierskym kultúram v Karpatoch a na Balkáne, slovenským menšinám v zahraničí a...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť