Kráľ Karpát a Ľudovít Greiner

Autor Ivan Bohuš ml.
0 komentárov

Gerlachovský štít kedysi nebol v očiach podtatranského ľudu a prvých turistov v porovnaní s inými štítmi nijak výnimočný. V populárnom sprievodcovi po Tatrách (Die Central-Karpathen z roku 1863) z pera spišského lesníka Fridricha Fuchsa je o ňom zmienka, že ho máme zľava, keď vystupujeme Velickou dolinou na Poľský hrebeň. Len názvom potvrdzoval príslušnosť k chotáru podtatranskej obce Gerlachov.