Kras a jaskyne

Autor Pavel Bella a Peter Holúbek
0 komentárov

Medzi hlavné prírodné scenérie a pozoruhodnosti Veľkej Fatry patria aj krasové tiesňavovité doliny, bizarné skalné útvary trosiek vápencovo-dolomitových príkrovov a jaskyne. Zložitá geologická stavba a rôznorodé geografické podmienky spôsobili vytváranie jaskýň viacerých genetických typov. Mnohé jaskyne sú vzácne vďaka sintrovej výplni, jaskynnej faune a paleontologickým či archeologickým nálezom. Z geologického hľadiska Veľká Fatra patrí medzi jadrové pohoria Fatransko-tatranskej oblasti Západných Karpát. Na okrajoch jej hlavného chrbta, ktorý budujú žulové horniny a kryštalické bridlice, sa zachovali mohutné súvrstvia druhohorných vápencov a dolomitov zväčša popresúvaných v podobe príkrovov. Krasové horniny zaberajú rozlohu okolo 190 km2. V južnej časti Veľkej Fatry je kras najmä v oblasti Harmanca, v západnej časti v okolí Blatnice,…...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť