Krásy Slovenska a ochrana prírody, pamiatok a krajiny

Autor Mikuláš Huba
0 komentárov

Najskôr malá poznámka na úvod: medzi propagáciou prírodných krás, či dokonca ich sprístupňovaním na jednej strane a ich ochranou na druhej strane nie je jednoznačný vzťah. Prilákať viac ľudí do prírody logicky znamená zvýšiť na ňu tlak. Na druhej strane ľudia, ktorí prírodu nepoznajú a nemajú k nej vypestovaný vzťah, takmer určite nebudú motivovaní prírodu chrániť. Do istej miery sa to týka aj pamiatok, ktoré neraz pod neregulovaným náporom návštevníkov ‰praskajú vo švíkoch”. Po roku 1989 sa aj tieto témy stali predmetom verejnej diskusie, najmä tam, kde sa záujmy ochrany prírody a konzumného cestovného ruchu dostávajú do konfliktu, a Krásy Slovenska poskytli priestor aj…...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť