Michal zo Žitného ostrova

Autor Štefan Podolinský
0 komentárov

Na Žitnom ostrove, bohatom na románske kostolíky, je gotický sloh zastúpený v podstatne menšej miere. Z veľkej časti ide navyše o prestavby starších objektov, počas ktorých boli doplnené prvky gotickej architektúry. Jednu z mála originálnych gotických stavieb nájdeme neďaleko Dunajskej Stredy, v obci s nezvyčajným názvom Michal na Ostrove.