Na čom stoja slovenské hrady

Autor Mária Bizubová
0 komentárov

V tomto čísle Krás Slovenska končíme so seriálom článkov, ktoré približujú podložie slovenských hradov.
Ako posledné si bližšie všimneme vybrané hrady severovýchodného Slovenska.

Hrad Zborov

Majestátny hrad Zborov sa nachádza v severozápadnej časti Ondavskej vrchoviny. Jeho horninové podložie tvoria pieskovce, typické horniny flyšového pásma. Ide o masívne, jemnozrnné i hrubozrnné kremité horniny. V pieskovcovom komplexe sú v menšej miere zastúpené...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť