Názvoslovie

Autor Silvia Seitzová
0 komentárov

Niekoľko slov o geografickom názvosloví

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len úrad) v súlade so zákonom NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov štandardizuje názvy nesídelných geografických objektov (vrchov, dolín, sediel, honov, riek, vodných nádrží a pod.).

Poradným orgánom úradu je Názvoslovná komisia, ktorá posudzuje konkrétne názvy z vecného...

Ďalší obsah je len pre predplatiteľov. Predplaťte si časopis klasicky, elektronicky alebo kombinovane a získajte prístup do archívu časopisu na celý rok.
Prihlásiť sa Zakúpiť

Mohlo by sa Vám tiež páčiť