Okolo Smrdák

Autor Mária Bizubová
0 komentárov

Historické pamiatky a relax ponúka aj cykloturistická trasa vedúca západným okolím kúpeľov Smrdáky v Chvojnickej pahorkatine. Históriu reprezentuje pútnické miesto so šaštínskou bazilikou a oddych umožňuje práve prostredie kúpeľov.

foto: Daniel Kollár (2), Zuzana Kollárová (1) a Ján Lacika (1)

Trasa väčšinou vedie po značkovaných asfaltových cestách. Keďže nás na nej čakajú aj nespevnené povrchy, najvhodnejšia je pre trekingové alebo horské bicykle. Hoci nemá veľké prevýšenie, vďaka dĺžke a striedaniu miernych stúpaní a klesaní patrí medzi stredne náročné trasy.

Začíname v kúpeľoch a zo Smrdák pokračujeme južným smerom po značkovanej cyklotrase cez Koválov, ktorý leží na styku Borskej nížiny a Chvojnickej pahorkatiny, názov obce pochádza od slova kovať. Popri rovnomennej vodnej nádrži prídeme k štátnej ceste spájajúcej Senicu s Kútmi. Odbočíme na ňu doprava a po asi 1 km zahneme doľava do Dojča. Pomenovanie tejto obce pochádza z nemeckého slova deutsch (nemecký) a súvisí s nemeckým obyvateľstvom, ktoré ju v minulosti obývalo.

Naďalej sledujeme značky cyklistickej trasy, prejdeme obcou a za Novým mlynom cez most prekonáme rieku Myjava. Za železničným prejazdom vojdeme do Šajdíkových Humeniec, ktoré vznikli až v 19. storočí z kopaničiarskeho sídla v chotári obce Borský Peter. Za obcou sa ocitneme v lesnom prostredí Chránenej krajinnej oblasti Záhorie a onedlho prídeme k horárni Kalaštov, za ktorou odbočíme vpravo a o chvíľu prídeme do Borského Mikuláša, kde je rodný dom a pamätná izba básnika Jána Hollého. Z obce sa vyberieme po menej frekventovanej asfaltovej ceste označenej cyklistickými značkami západným smerom. Cestu nám budú lemovať borovice a onedlho uvidíme veže šaštínskej baziliky.

Pútnický kostol a kláštor tu postavili v barokovom slohu a slávnostne ho vysvätili v roku 1774 za účasti cisárovnej Márie Terézie a cisára Františka I. Lotrinského. V roku 1964 pápež Pavol VI. povýšil Kostol Sedembolestnej Panny Márie na baziliku minor – prvú na Slovensku. Po prehliadke baziliky pokračujeme po Záhorskej cyklomagistrále na sever, prejdeme cez miestnu časť Stráže nad Myjavou a začneme stúpať pahorkatinnou krajinou. Minieme odbočku do Smolinského a okolo Nového Dvora viacerými stúpaniami a klesaniami po niekoľkých kilometroch prídeme do Petrovej Vsi. Z obce vyjdeme opäť severným smerom a asi po 1 km a krátkom zjazde odbočíme doprava na Unín. Onedlho prídeme do obce, ktorej obyvatelia udržiavajú ľudové tradície a folklór a zachovali si aj krásny ľudový kroj.

Šaštín je známy nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí predovšetkým ako pútnické miesto. Za sochou Sedembolestnej Panny Márie sem už oddávna prichádzali ľudia zo širokého okolia.

V obci sa napojíme na značkovanú cyklotrasu smerujúcu na východ ku krížu na konci dediny a odtiaľ nás čaká stúpanie severovýchodným smerom poľnou a lesnou cestou na Zámčisko (od roku 2014 stojí pod jeho vrcholom nová rozhľadňa) a klesanie k štátnej ceste spájajúcej Skalicu so Senicou, ktorú lemujú značky Záhorskej cyklomagistrály. Odbočíme na ňu doprava a o chvíľu prídeme do dedinky Oreské, odkiaľ už nemáme ďaleko do Smrdák, kde cyklistický výlet ukončíme. •

Mohlo by sa Vám tiež páčiť